Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp thuộc Ngành nghề "Bán buôn cao su" tại Bình Phước


Công ty TNHH cao su Quốc Việt

Mã số thuế: 3801120093

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 02-03-2016

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Đồng Tiến - Huyện Đồng Phú - Bình Phước


Công ty TNHH cao su Quốc Việt

Mã số thuế: 3801096482

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 17-03-2015

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Đồng Tiến - Huyện Đồng Phú - Bình Phước


CS Lan Bình(Lê Anh Phương)

Mã số thuế: 3800791677

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 16-11-2011

Địa chỉ: Xã Tân Hiệp - Huyện Hớn Quản - Bình Phước


Hộ kinh doanh Lan

Mã số thuế: 3700876895

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 17-10-2011

Địa chỉ: ấp 9Xã Tân Khai,Hớn Quản,Bình Phước. - Xã Tân Khai - Huyện Hớn Quản - Bình Phước


HKD Thơm(Nguyễn Văn Dũng)

Mã số thuế: 3800702490

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 11-08-2010

Địa chỉ: ấp Sork 5 Tân Hiệp - Xã Tân Hiệp - Huyện Hớn Quản - Bình Phước


Hộ kinh doanh Hòa

Mã số thuế: 3800692852

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 08-07-2010

Địa chỉ: ấp 2 - Xã Đồng Nơ - Huyện Hớn Quản - Bình Phước


ĐTMMCSThanh Thủy(Nguễn Thanh Thủy)

Mã số thuế: 3800692179

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 06-07-2010

Địa chỉ: ấp 3 Tân Khai - Xã Tân Khai - Huyện Hớn Quản - Bình Phước


HKDHoài(Nguyễn Thị Hoài)

Mã số thuế: 3800692108

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 06-07-2010

Địa chỉ: ấp 9 Tâ Hiệp - Xã Tân Hiệp - Huyện Hớn Quản - Bình Phước


Hộ kinh doanh Hùng Lý

Mã số thuế: 3800692147

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 06-07-2010

Địa chỉ: ấp 9 - Xã Tân Hiệp - Huyện Hớn Quản - Bình Phước


Vân Nhựt

Mã số thuế: 3800692154

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 06-07-2010

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Đồng Tân - Huyện Hớn Quản - Bình Phước


Trần Quang Nhật ( Nhật Thịnh)

Mã số thuế: 3800165486

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Tổ 01 ấp Sóc Bế - Thị xã Bình Long - Bình Phước