Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp tại "Chưa rõ - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá"


Hợp tác xã Lai Thảo

Mã số thuế: 2802411791

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 13-07-2016

Địa chỉ: Xóm chùa vĩnh ninh vinh lộc thanh hóa - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Nhị Thọ Nét

Mã số thuế: 2802266311

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22-01-2015

Địa chỉ: Thôn Thành Phong - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dvtm Và Xd Trường Huy

Mã số thuế: 2802261306

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-01-2015

Địa chỉ: Quốc lộ 217 - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


VăN PHòNG CôNG CHứNG VĩNH LộC

Mã số thuế: 2802210830

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-11-2014

Địa chỉ: Số nhà 44, khu 3 - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Hợp tác xã Xây dựng và Thương Mại Dịch vụ Hiệp Lực

Mã số thuế: 2802193092

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 06-09-2014

Địa chỉ: Đường 217 - Đông Môn - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Hợp tác xã xây dựng Lai Thảo

Mã số thuế: 2802148981

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-04-2014

Địa chỉ: Nhà ông Lưu Văn Lai, Xóm chùa Thông - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Phạm Thị Thắm

Mã số thuế: 2802010101

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-12-2013

Địa chỉ: Thôn Eo Lê - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Lữu Trọng Thuần

Mã số thuế: 2801997566

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 28-11-2013

Địa chỉ: Mỹ Sơn - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Hoa Anh

Mã số thuế: 2801947036

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-03-2013

Địa chỉ: Thôn Thọ Vực - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Hà Giang

Mã số thuế: 2801610138

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 30-11-2010

Địa chỉ: Nhà ông Lữ Trọng Biển, khu 3 - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công ty TNHH may MAN SEON GLOBAL

Mã số thuế: 2801601824

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27-10-2010

Địa chỉ: Xóm 8 - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


HTX dịch vụ nông nghiệp xã Vĩnh Quang

Mã số thuế: 2801544622

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-04-2010

Địa chỉ: Tiến ích - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trường tiểu học Vĩnh An

Mã số thuế: 2801426428

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-09-2009

Địa chỉ: Thôn 3 - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


UBND xã Vĩnh Tân

Mã số thuế: 2801424371

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-08-2009

Địa chỉ: Xóm 3 - Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


UBND xã Vĩnh Khang

Mã số thuế: 2801424131

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-08-2009

Địa chỉ: Thôn 3 - Vĩnh Khang - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trường mầm non Vĩnh Khang

Mã số thuế: 2801403029

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: Thôn 1- Vĩnh Khang - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trường mầm non Vĩnh Long

Mã số thuế: 2801403004

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: Đông Môn- Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trường mầm non Vĩnh Tân

Mã số thuế: 2801402995

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: Xóm 4- Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trường mầm non Vĩnh Ninh

Mã số thuế: 2801402988

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: Thọ Vực - Vĩnh Ninh - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trường mầm non Vĩnh Quang

Mã số thuế: 2801402970

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá