Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp tại "Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá"


Công Ty TNHH Đức Hùng Quan Sơn

Mã số thuế: 2802790349

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-09-2019

Địa chỉ: Bản Bách, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Nông Nghiệp Qs

Mã số thuế: 2802790370

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-09-2019

Địa chỉ: Bản Bun, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Linh Tâm Quan Sơn

Mã số thuế: 2802790331

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-09-2019

Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Quan Sơn

Mã số thuế: 2802790356

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-09-2019

Địa chỉ: Bản Bách, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Tuyến Thái Thắng

Mã số thuế: 2802530816

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 13-03-2018

Địa chỉ: Bản La, Xã Trung Xuân, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Xd & Tm Xuân Phương

Mã số thuế: 2802518978

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 29-12-2017

Địa chỉ: Tiểu khu km22, Xã Trung Tiến , Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Ngọc Sơn Thanh Hóa

Mã số thuế: 2802498256

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 21-11-2017

Địa chỉ: Km 37, Bản Păng, Xã Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Khánh Toàn

Mã số thuế: 2802454643

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-04-2017

Địa chỉ: Bản Păng, Xã Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ba Xuân

Mã số thuế: 2802454594

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-04-2017

Địa chỉ: Bản Na lộc, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dịch Vụ Hổ Trợ Tài Chính Tín Nghĩa

Mã số thuế: 2802453738

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 20-04-2017

Địa chỉ: Km 34, khu 6, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Cường Phát

Mã số thuế: 2802453992

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 20-04-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Quản Lý Dịch Vụ Công Quan Sơn

Mã số thuế: 2802442373

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-01-2017

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Và Thương Mại Khánh Hưng

Mã số thuế: 2802429492

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 08-12-2016

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Mã số thuế: 2802407001

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-06-2016

Địa chỉ: Bản Na Mèo - Xã Na Mèo - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá


Trường Tiểu học Na Mèo

Mã số thuế: 2802403568

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11-05-2016

Địa chỉ: Km88 - Xã Na Mèo - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá


Đội Quản lý thị trường số 18

Mã số thuế: 2802364855

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: xã Sơn Lư - Xã Sơn Lư - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tám Thủy Qs

Mã số thuế: 2802319387

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 07-12-2015

Địa chỉ: Khu III - Thị trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Quan Sơn

Mã số thuế: 2802309614

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 29-10-2015

Địa chỉ: Km21, Quốc lộ 217, bản Din - Xã Trung Hạ - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Tre Nứa Quan Sơn

Mã số thuế: 2802308949

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-10-2015

Địa chỉ: Bản Kham - Xã Tam Thanh - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Tiến Anh

Mã số thuế: 2802303838

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-09-2015

Địa chỉ: Khu 3 - Thị trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá