Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp tại "Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá"


Hội người mù vĩnh lộc

Mã số thuế: 2802308106

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-10-2015

Địa chỉ: Khu 3 - Thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Trang Trại Trường Minh

Mã số thuế: 2802307328

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-10-2015

Địa chỉ: Thôn Bổng Phồn - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trung Tâm DS-KHHGĐ Huyện vĩnh lộc

Mã số thuế: 2802307247

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 08-10-2015

Địa chỉ: Khu 3 - Thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Anh Quân

Mã số thuế: 2802306451

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 29-09-2015

Địa chỉ: Nhà bà Đặng Thị Thảo, thôn Kỳ Ngãi 1 - Xã Vĩnh Ninh - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hạnh Dung

Mã số thuế: 2802305296

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-09-2015

Địa chỉ: Thôn 12, làng Đông - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tp Nam Thanh

Mã số thuế: 2802295961

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-06-2015

Địa chỉ: Thôn Xuân Giai - Xã Vĩnh Tiến - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vật Liệu Hưng Thịnh

Mã số thuế: 2802295619

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-06-2015

Địa chỉ: SN 45, khu 1 - Thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Sản Xuất Đá Và Xây Dựng Hồng Nhung

Mã số thuế: 2802294799

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11-06-2015

Địa chỉ: Thôn Đoài - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Thuận Thu

Mã số thuế: 2802293844

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 08-06-2015

Địa chỉ: Xóm Chùa Thông - Xã Vĩnh Ninh - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Vận Tải Việt Hùng

Mã số thuế: 2802293971

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 08-06-2015

Địa chỉ: Thôn Cầu Mư, QL 217 - Xã Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Chi Nhánh Số 1 - Công Ty TNHH An Khánh Nguyên

Mã số thuế: 2801276772-002

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-05-2015

Địa chỉ: Phố Mới - Xã Vĩnh Tiến - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ngọc Thanh Lương

Mã số thuế: 2802282715

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-05-2015

Địa chỉ: Đội 2, thôn Nhật Quang - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Sản Xuất Thương Mại Nam Phong

Mã số thuế: 2802281623

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04-05-2015

Địa chỉ: Phố Mới - Xã Vĩnh Tiến - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Du Lịch Hồn Quê

Mã số thuế: 2802280563

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22-04-2015

Địa chỉ: Làng Xuân Giai - Xã Vĩnh Tiến - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Nhị Thọ Nét

Mã số thuế: 2802266311

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22-01-2015

Địa chỉ: Thôn Thành Phong - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dvtm Và Xd Trường Huy

Mã số thuế: 2802261306

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-01-2015

Địa chỉ: Quốc lộ 217 - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


VăN PHòNG CôNG CHứNG VĩNH LộC

Mã số thuế: 2802210830

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-11-2014

Địa chỉ: Số nhà 44, khu 3 - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tự Lực T.H

Mã số thuế: 2802206672

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27-10-2014

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thái, thôn 1 - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Hợp tác xã Xây dựng và Thương Mại Dịch vụ Hiệp Lực

Mã số thuế: 2802193092

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 06-09-2014

Địa chỉ: Đường 217 - Đông Môn - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Toàn Cầu

Mã số thuế: 2802170715

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-06-2014

Địa chỉ: Cụm công nghiệp đá xuất khẩu - Xã Vĩnh Minh - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá