Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp tại "Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá"


Trường trung học cơ sở Vĩnh Thành

Mã số thuế: 2801402875

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: Thôn 3- Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trường tiểu học Vĩnh Hùng

Mã số thuế: 2801402850

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: Vĩnh Hùng - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trường tiểu học Vĩnh Long II

Mã số thuế: 2801402843

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: Thôn Tân Lập- Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trường tiểu học Vĩnh Minh

Mã số thuế: 2801402836

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: Vĩnh Minh - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Toà án nhân dân huyện Vĩnh Lộc

Mã số thuế: 2801401286

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-06-2009

Địa chỉ: Khu 3- Thị Trấn - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc

Mã số thuế: 2801401247

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-06-2009

Địa chỉ: Khu 3- Thị Trấn - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trung tâm y tế Vĩnh Lộc

Mã số thuế: 2801401173

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-06-2009

Địa chỉ: Khu 3- Thị Trấn - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Hưng

Mã số thuế: 2801401222

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-06-2009

Địa chỉ: Thôn 3- Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Hùng

Mã số thuế: 2801401215

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-06-2009

Địa chỉ: Thôn Đoài- Vĩnh Hùng - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2801401208

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-06-2009

Địa chỉ: Thôn Bái Xuân- Vĩnh Phúc - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Quang

Mã số thuế: 2801401494

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-06-2009

Địa chỉ: Thôn Tiến ích 2- Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Minh

Mã số thuế: 2801401487

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-06-2009

Địa chỉ: Thôn 5- Vĩnh Minh - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Hoà

Mã số thuế: 2801401455

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-06-2009

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Kỳ 1- Vĩnh Hoà - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Yên

Mã số thuế: 2801401430

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-06-2009

Địa chỉ: Thôn Phú Lưu- Vĩnh Yên - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công ty TNHH thương mại Thanh Chiến

Mã số thuế: 2801378189

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-05-2009

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Chiến, xóm 7, xã Vĩnh Minh - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công ty TNHH Thanh Hùng NEW STAR

Mã số thuế: 2801362245

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 29-04-2009

Địa chỉ: SN 117 khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ

Mã số thuế: 2801316961

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-03-2009

Địa chỉ: Thôn Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Công ty TNHH Tiến Hà

Mã số thuế: 2801290706

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-03-2009

Địa chỉ: Số 64 khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Đài truyền thanh Vĩnh lộc

Mã số thuế: 2801282127

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 19-02-2009

Địa chỉ: Khu 3- Thị Trấn - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá


Phòng giáo dục và đào tạo Vĩnh Lộc

Mã số thuế: 2801282102

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 19-02-2009

Địa chỉ: Khu 3- Thị Trấn - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá