Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp tại "Tỉnh Bình Định - Bình Định"


Công ty CP Fresinius Kabi Bidiphar

Mã số thuế: 4101041024-011

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22-01-2013

Địa chỉ: Khu Vực 8 - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

Hunan china sun bharmceutical

Mã số thuế: 4101041024-010

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 28-09-2012

Địa chỉ: Khu Vực 8 - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

SINO SWED PHARMACEUTICAL CORP,.LTD

Mã số thuế: 4101041024-009

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 20-12-2011

Địa chỉ: Khu Vực 8 - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

Panmatec (Công ty Công nghệ lắp ráp thuộc Bosch)

Mã số thuế: 4101041024-008

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 19-10-2011

Địa chỉ: Khu Vực 8 - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

Công ty Gia công Kỹ thuật Winatech

Mã số thuế: 4101041024-005

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 14-10-2011

Địa chỉ: Khu Vực 8 - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

Iprolab SDN BHD

Mã số thuế: 4101041024-007

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 14-10-2011

Địa chỉ: Khu Vực 8 - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Mã số thuế: 4101041024-006

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 14-10-2011

Địa chỉ: Khu Vực 8 - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Xây Lắp Số 1 Tập Đoàn Xây Dựng Công Trình Quảng Tây

Mã số thuế: 4101236739-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 07-09-2011

Địa chỉ: Lô L3 KCN Nhơn Hội (Khu B) Thuộc Khu Kinh Tế Nhơn Hội - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Công Trình Thiết Kế Nam Ninh Công Nghiệp Nhẹ Trung Quốc

Mã số thuế: 4101236739-002

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 07-09-2011

Địa chỉ: Lô L3 KCN Nhơn Hội (Khu B) Thuộc Khu Kinh Tế Nhơn Hội - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

NNE PHARMAPLAN

Mã số thuế: 4101041024-004

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 09-03-2011

Địa chỉ: Khu Vực 8 - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

Công Ty Dược Phẩm F.D

Mã số thuế: 4101041024-002

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 07-10-2010

Địa chỉ: Khu Vực 8 - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

Fresenius Netcare GmbH

Mã số thuế: 4101041024-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 07-10-2010

Địa chỉ: Khu Vực 8 - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

APCO Asia Ltd

Mã số thuế: 4101041024-003

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 07-10-2010

Địa chỉ: Khu Vực 8 - Tỉnh Bình Định - Bình Định

 • Bảo mật thông tin

Công Ty Cổ Phần Thịnh Thời

Mã số thuế: 4100737549

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 17-09-2008

Địa chỉ: Phòng 1- Tầng 2 - Khách sạn Hoàng Yến, số 5 - An Dương Vương - Tỉnh Bình Định - Bình Định


Công ty TNHH Khoáng sản Ban mai 2-CN Quy Nhơn

Mã số thuế: 4400363622-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 23-10-2006

Địa chỉ: Số 10- Đường Kim Đồng - Tỉnh Bình Định - Bình Định


CTY Tư Vấn Cấp Thoát Nước & Môi Trường Việt Nam

Mã số thuế: 4100400023

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 25-08-2005

Địa chỉ: - Tỉnh Bình Định - Bình Định


Cong ty

Mã số thuế: 4100545205

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 23-12-2004

Địa chỉ: - Tỉnh Bình Định - Bình Định


Cong ty

Mã số thuế: 4100545212

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 23-12-2004

Địa chỉ: - Tỉnh Bình Định - Bình Định


Công ty TNHH Xây dựng cơ khí Trường Thành

Mã số thuế: 4100545195

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 23-12-2004

Địa chỉ: - Tỉnh Bình Định - Bình Định


Phòng Công Nghiệp Huyện AN

Mã số thuế: 4100412050

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 10-06-2003

Địa chỉ: - Tỉnh Bình Định - Bình Định