Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp tại "Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá"


YULCHON LLC

Mã số thuế: 2801172163-028

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 21-11-2012

Địa chỉ: Khu kinh tế nghi sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

POSCO A&C CO.,LTD

Mã số thuế: 2801696791-002

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 30-10-2012

Địa chỉ: - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH AREVA TD ấn Độ

Mã số thuế: 2801424082-006

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 30-07-2012

Địa chỉ: Lô 6 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

SIN MAYAN CORPORATION(S) PTELTD

Mã số thuế: 2801424082-004

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 30-07-2012

Địa chỉ: Lô 6 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

HONGKONG YONGQING INTERNATIONAL TRADING LIMITED

Mã số thuế: 2801424082-005

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 30-07-2012

Địa chỉ: Lô 6 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

Công TY WOOJIN PLASTIC

Mã số thuế: 2801390034-005

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-07-2012

Địa chỉ: Khu Gạch lát, đường Trần Phú, Phường Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

OK SUNG IND. CO., LTD( KOREA)

Mã số thuế: 2801390034-003

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-07-2012

Địa chỉ: Khu Gạch lát, đường Trần Phú, Phường Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

ISA INDUSTRIAL LTD

Mã số thuế: 2801390034-006

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-07-2012

Địa chỉ: Khu Gạch lát, đường Trần Phú, Phường Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

INITEX INTERNATIONAL BUTTON ACCESSORIES LTD

Mã số thuế: 2801390034-004

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-07-2012

Địa chỉ: Khu Gạch lát, đường Trần Phú, Phường Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

MONKEY FOREST CONSULTING LIMITED

Mã số thuế: 2801172163-027

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 13-06-2012

Địa chỉ: Khu kinh tế nghi sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

Công Ty Hữu Hạn Cổ Phần Thực Phẩm Nghĩa Mỹ

Mã số thuế: 2801697273-005

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-05-2012

Địa chỉ: Thị trấn Vân Du - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

KESSELS ENGINEERING WORKS PVT.LTD

Mã số thuế: 2801381872-008

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-05-2012

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

NATIONAL HEAVY ENGINEERING CO- OPERATIVE LTD( NHEC)

Mã số thuế: 2801381872-007

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-05-2012

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

GUANGXI PINGXIANG YINGTAI TRADE CO.LTD

Mã số thuế: 2801381872-009

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-05-2012

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

A.J.P TAYLOR

Mã số thuế: 2801381872-010

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-05-2012

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

TSUKISHIMA KIKAI CO.LTD

Mã số thuế: 2801381872-002

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-05-2012

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

SUPERTMARRM ENGEERS PVT.LTD

Mã số thuế: 2801381872-003

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-05-2012

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

PREMIER TECH CHRONOS.LTD

Mã số thuế: 2801381872-006

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-05-2012

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

COMESSA S.A

Mã số thuế: 2801381872-004

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-05-2012

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin

Công ty ALTA LAVAL

Mã số thuế: 2801381872-005

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-05-2012

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

 • Bảo mật thông tin