Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp tại "Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc"


Nhà thầu; Công ty SPECO LTD ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 21-03-2013

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu- CS Plant Corporation ( thuộc Cty TNH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-004

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 17-04-2012

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu- Tae Won Industrial ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-003

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 17-04-2012

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu- Sae Han Ascon Co.,LTD ( thuộc Cty TNHH Sae Han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06-04-2012

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Cty XD Sumitomo Mitsui-thực hiện gói thầu XD phòng trưng bày Cty Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc -HT

Mã số thuế: 0104126889-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06-01-2012

Địa chỉ: - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc


Nhà thầu-CtyPosco E&C.,ltd-Thầu XDgói thầu A2 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai ( NHTMCPNT Việt Nam VP)

Mã số thuế: 2500454534-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 17-11-2011

Địa chỉ: 116 đường Ngô Quyền - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu SALA Design Group Ltd (Công ty CP Vĩnh Sơn)

Mã số thuế: 2500375473-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02-06-2011

Địa chỉ: 103 đường Nguyễn Văn Linh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu API COM S.P.A của Công ty PIAGGIO Việt Nam

Mã số thuế: 2500293407-009

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 11-05-2011

Địa chỉ: Lô M khu CN Bình xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu- Liên danh NK-Poyry Infra( Thuộc BQL DA cải thiện MTĐT tỉnh Vĩnh Phúc )

Mã số thuế: 2500306712-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26-08-2008

Địa chỉ: Khu Công sở Đường Trường Chinh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu BSI Pacific Limited( Thuộc Cty TNHH Katolec Việt Nam )

Mã số thuế: 2500263508-007

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27-06-2008

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu- PT NIDEC NISSIN Indonesia( Thuộc Cty NIDEC NISSIN- Việt nam )

Mã số thuế: 2500264082-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26-05-2008

Địa chỉ: Lô 37 khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu-Cty xây dựng Sumitomo Mitsui ( Thuộc Cty TNHH Meisei Việt Nam )

Mã số thuế: 2500268707-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 19-05-2008

Địa chỉ: lô 7 CN 18 KCN Khai quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu- AREP VILLE-Ông Daniel Ciaris ( Thuộc Cty cổ phần BĐS Vinalines Vĩnh phúc )

Mã số thuế: 2500296239-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03-04-2008

Địa chỉ: Xã Đạo đức - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu Công ty TUV SUD PSB PTE. LTD ( Thuộc Cty Terumo Việt Nam )

Mã số thuế: 2500291512-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 19-02-2008

Địa chỉ: Lô 44ABC KCN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu Ektron Tek.Co.,Ltd( Thuộc Cty TNHH Cao su Inoue VN

Mã số thuế: 2500233743-008

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 22-01-2008

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu Inoue Rubber (Thailand) Pubic Company Limited -Thuộc Cty TNHH Cao su Inoue VN

Mã số thuế: 2500233743-007

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 22-01-2008

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu- Công ty Insystem (Insystem Co.,LTD ) Thuộc Cty TNHH Terumo Việt Nam

Mã số thuế: 2500291512-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25-12-2007

Địa chỉ: Lô 44ABC KCN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu Ho Kuyo Parts ; Co LTD

Mã số thuế: 2500289182-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 14-11-2007

Địa chỉ: Lô 42 A2 khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu- Inoac Corporation

Mã số thuế: 2500233743-006

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 10-10-2007

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin

Nhà thầu - New Goldsun pty.LTD

Mã số thuế: 2500264357-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 04-10-2007

Địa chỉ: Đình ấm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

 • Bảo mật thông tin