Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp tại "Huyện Thạch An - Cao Bằng"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng Lâm Phát

Mã số thuế: 4800905446

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 13-04-2018

Địa chỉ: thôn Đỏng Lẹng, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng


Công Ty TNHH Thương Mại Minh Tú Cao Bằng

Mã số thuế: 4800903657

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 25-01-2018

Địa chỉ: Xóm Chang Khuyên, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng


Công Ty TNHH Minh Việt 68

Mã số thuế: 4800902741

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 28-11-2017

Địa chỉ: Thôn Bản Pò, Xã Đức Long, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng


Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Thuần Hiệp

Mã số thuế: 4800902759

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 28-11-2017

Địa chỉ: Xóm Nà Vai, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Anh Cao Bằng

Mã số thuế: 4800901924

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 19-09-2017

Địa chỉ: Thôn Nà Cát, Xã Đức Thông, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng


Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồng Loan Cao Bằng

Mã số thuế: 4800899577

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 27-03-2017

Địa chỉ: Thôn Nà Đao, Xã Đức Long, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng


Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng 26 - 3

Mã số thuế: 4800173640-002

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 24-10-2016

Địa chỉ: Xóm Lũng Dìn - Xã Vân Trình - Huyện Thạch An - Cao Bằng


CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI NGọC DươNG

Mã số thuế: 4800896657

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 25-07-2016

Địa chỉ: Xóm Khuổi Đăm - Xã Kim Đồng - Huyện Thạch An - Cao Bằng

  • Bảo mật thông tin

HợP TáC Xã HồNG HảI

Mã số thuế: 4800889071

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 13-04-2015

Địa chỉ: Nà tục - Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An - Cao Bằng


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Gia Tâm

Mã số thuế: 4800885380

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 16-01-2015

Địa chỉ: Xóm Khuổi Hăm, Thôn Pác Duốc - Huyện Thạch An - Cao Bằng


Doanh Nghiệp Tư Nhân An Giang Cao Bằng

Mã số thuế: 4800884651

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 08-12-2014

Địa chỉ: Số nhà 96, Đường 208, Tổ dân phố 1 - Thị trấn Đông Khê - Huyện Thạch An - Cao Bằng


TRUNG TâM DạY NGHề HUYệN THạCH AN

Mã số thuế: 4800875625

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-07-2014

Địa chỉ: Nà keng - Huyện Thạch An - Cao Bằng


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hợp Thành Cao Bằng

Mã số thuế: 4800874283

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 26-05-2014

Địa chỉ: Xóm Bản Dăm - Xã Lê Lai - Huyện Thạch An - Cao Bằng


Chi Nhánh Công Ty TNHH Vịnh Cơ

Mã số thuế: 5701537271-001

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23-04-2014

Địa chỉ: Thôn Chang Khuyên - Thị trấn Đông Khê - Huyện Thạch An - Cao Bằng


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng An Khang Cao Bằng

Mã số thuế: 4800870313

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 28-03-2014

Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - Thị trấn Đông Khê - Huyện Thạch An - Cao Bằng


BAN QUảN Lý CHợ Và MôI TRườNG Đô THị HUYệN THạCH AN

Mã số thuế: 4800869325

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 06-03-2014

Địa chỉ: Thị trấn Đông khê - Huyện Thạch An - Cao Bằng


Chi nhánh công ty cổ phẩn tập đoàn Vinh Cơ

Mã số thuế: 5700363135-001

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 14-01-2014

Địa chỉ: Xã Lê Lai - Thị trấn Đông Khê - Huyện Thạch An - Cao Bằng


HTX VIệT TRUNG ĐôNG KHê - THạCH AN - CAO BằNG

Mã số thuế: 4800864214

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 24-06-2013

Địa chỉ: Chang khuyên - Huyện Thạch An - Cao Bằng


HợP TáC Xã MIếN DONG - ĐôNG KHê - THạCH AN - CAO BằNG

Mã số thuế: 4800862633

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04-01-2013

Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê - Huyện Thạch An - Cao Bằng


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn I Cao Bằng

Mã số thuế: 4800145555-011

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 12-09-2012

Địa chỉ: Số nhà 088, tổ dân phố I - Thị trấn Đông Khê - Huyện Thạch An - Cao Bằng