Top 9 Tác hại của việc xem TV quá nhiều đối với sức khỏe bạn nên biết

Top 9 Tác hại của việc xem TV quá nhiều đối với sức khỏe bạn nên biết

Trở nên bạo lực Năm 1960, Giáo sư Rowel Huesmann bắt đầu nghiên cứu, cố gắng để ghi lại sự tác động của bạo lực từ phương tiện truyền thông tác động lên trẻ em. Mười…

Like Comment