Top 9 Loại trái cây tốt cho tim mạch của bạn nhất

Top 9 Loại trái cây tốt cho tim mạch của bạn nhất

Quả táo Rất nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng, việc ăn táo hoặc uống nước ép táo có tác động tới việc làm giảm tốc độ của quá trình oxy hóa của cơ…

1 Like Comment
Top 4 Thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của bạn

Top 4 Thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của bạn

Thói quen hút thuốc lá và uống đồ uống nhiều cồn Theo các nhà nghiên cứu, hút thuốc lá sẽ tác động đến huyết khối, cản trở quá trình lưu thông khí huyết và tạo…

1 Like Comment