Top 11 Mẹo bổ ích nhất để giữ gìn sức khỏe của người xưa

Top 11 Mẹo bổ ích nhất để giữ gìn sức khỏe của người xưa

Tập luyện tai Lấy hai bàn tay che bịt tai, rồi lấy ngón trỏ đè lên ngón giữa, đập vào xương não hậu (xương chẩm), hai trái phải 24 lần. Vì tai có 40 huyệt…

3 Likes Comment