Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp tại Tỉnh/Thành phố: "Thanh Hoá"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lam Sơn

Mã số thuế: 2800104629

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Xã Lam Sơn - Xã Lam Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá


Công ty TNHH một thành viên Sông âm

Mã số thuế: 2800104770

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Khu 3 - Xã Nguyệt ấn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá


Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò

Mã số thuế: 2800109962

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Trung Thượng - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá


Ban quản lý rừng phòng hộ Na mèo

Mã số thuế: 2800107394

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Sơn điện - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá


Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng

Mã số thuế: 2800106746

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Xã Xuân quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá


Nông trường Thạch quảng

Mã số thuế: 2800101427

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Xã Thạch quảng - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Công ty mía đường Thanh hoá

Mã số thuế: 2800100014

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Thành vân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Chế Biến Súc Sản Xuất Khẩu Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800101628

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Phố Nghĩa Sơn 3 - Phường Tào Xuyên - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800104202

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Số 45 đường Bến Ngự - Phường Trường Thi - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá


Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

Mã số thuế: 2800110407

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: 08 Lê Văn Hưu, Phường Tân sơn - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Giống Và Phát Triển Gia Cầm Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800100913

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Xã Quảng Thắng - Phường Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá


Công ty giống Lâm nghiệp

Mã số thuế: 2800109289

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Phường Phú sơn - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sông Chu

Mã số thuế: 2800111224

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Số 24 Phạm Bành - Phường Ngọc Trạo - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá


Tổng Công Ty Xây Dựng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Thanh Hóa - Công Ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2800110252

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Số 303 đường Bà Triệu - Phường Hàm Rồng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá


Công ty giày Hoàng Long

Mã số thuế: 2800101089

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Số 2- Trần Hưng Đạo - Phường Hàm Rồng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá