Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp tại Tỉnh/Thành phố: "Thanh Hoá"


Quỹ tín dụng nhân dân Lộc sơn

Mã số thuế: 2800278142

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Lộc sơn - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá


Quỹ tín dụng nhân dân Ngư lộc

Mã số thuế: 2800278294

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Ngư lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá


Hợp tác xã gạch ngói Hưng tiến

Mã số thuế: 2800278456

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Liên lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá


Hiệu Sách Nhân Dân Huyện Hà Trung - Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800240188-004

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Thị Trấn Hà Trung - Thị trấn Hà Trung - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá


Ban Quản lý Chợ huyện Hà Trung

Mã số thuế: 2800225415

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Thị trấn Hà trung - Thị trấn Hà Trung - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Mai Quân

Mã số thuế: 2800224933

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Hà Trung - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Hồng Hưng

Mã số thuế: 2800225334

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: 06 Đường Hòa Bình, Tiểu khu 6 - Thị trấn Hà Trung - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá


Chi Nhánh Dược Phẩm Hà Trung - Công Ty Cổ Phần Dược - Vật Tư Y Tế Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800231948-005

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Thị Trấn Hà Trung - Thị trấn Hà Trung - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá


Hiệu Sách Nhân Dân Huyện Tĩnh Gia - Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800240188-009

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Thị Trấn Còng - Thị trấn Tĩnh Gia - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Chi Nhánh Dược Phẩm Tĩnh Gia - Công Ty Cổ Phần Dược - Vật Tư Y Tế Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800231948-004

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Tiểu khu 6 - Thị trấn Tĩnh Gia - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công Ty Xây dựng Số 5 Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800222397

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Tiểu Khu 4 Thị Trấn Tĩnh Gia - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Trung tâm viễn thông Đông Sơn

Mã số thuế: 2800242097-030

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Khối 4 - Thị Trấn Rừng thông - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá


Chi Nhánh Dược Phẩm Đông Sơn - Công Ty Cổ Phần Dược - Vật Tư Y Tế Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800231948-021

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Thị Trấn Rừng Thông - Thị trấn Rừng Thông - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá


Công ty công trình giao thông I- Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800218658

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Sơn Viện, Xã Đông Lĩnh - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá


Công ty cầu Thanh hoá

Mã số thuế: 2800218087

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-09-1998

Địa chỉ: Xã Đông Tân - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá