Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp tại Tỉnh/Thành phố: "Thanh Hoá"


Cửa hàng Xăng dầu Bỉm sơn II

Mã số thuế: 2800114779-009

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-08-1998

Địa chỉ: Quang trung - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá


Cửa hàng xăng dầu Bỉm sơn III

Mã số thuế: 2800114779-010

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-08-1998

Địa chỉ: P. Ba dình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá


Cửa hàng VTNN Bá Thước

Mã số thuế: 2800104202-016

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-08-1998

Địa chỉ: Thịn trấn Cành nàng - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá


Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ

Mã số thuế: 2800106552

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Xã Thanh Tân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá


Vườn Quốc gia Bến En

Mã số thuế: 2800106369

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Hải vân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá


Ban quản lý rừng phòng hộ Như Xuân

Mã số thuế: 2800106658

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Hải vân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lam Sơn

Mã số thuế: 2800104629

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Xã Lam Sơn - Xã Lam Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá


Công ty TNHH một thành viên Sông âm

Mã số thuế: 2800104770

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Khu 3 - Xã Nguyệt ấn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá


Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò

Mã số thuế: 2800109962

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Trung Thượng - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá


Ban quản lý rừng phòng hộ Na mèo

Mã số thuế: 2800107394

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Sơn điện - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá


Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng

Mã số thuế: 2800106746

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Xã Xuân quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá


Nông trường Thạch quảng

Mã số thuế: 2800101427

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Xã Thạch quảng - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Công ty mía đường Thanh hoá

Mã số thuế: 2800100014

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Thành vân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Chế Biến Súc Sản Xuất Khẩu Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800101628

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Phố Nghĩa Sơn 3 - Phường Tào Xuyên - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800104202

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Số 45 đường Bến Ngự - Phường Trường Thi - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá