Bảng giá xe tải Isuzu cập nhật mới nhất

3 Likes Comment

Bảng giá xe tải Isuzu cập nhật mới nhất – Blog Thông tin công ty tổng hợp và chia sẻ với bạn về nội dùng bai viết Bảng giá xe tải Isuzu cập nhật mới nhất. Cùng đọc ngay sau đây.

Bảng giá xe tải Isuzu

Bảng giá xe tải Isuzu mới nhất sẽ cập nhật liên tục và chính xác nhất thông tin về từng mẫu mã và dòng xe khách nhau của hãng xe tải Isuzu. Từ đó bạn có thể cân nhắc tài chính và so sánh được nhiều chiếc xe tải trong cùng phân khúc. Khi có nhiều lựa chọn thì bạn sẽ dễ tìm cho mình một chiếc xe ưng ý hơn. Bên cạnh đó khi nắm rõ giá thành cũng giúp bạn có thể chọn những nơi bán đúng sát với giá trị thật của chiếc xe.

Bảng giá xe tải Isuzu cập nhật mới nhất [tháng 04/2021]

1. Giá xe tải Isuzu QKR77FE4

Bảng giá xe tải Isuzu QKR77FE4
Loại xe Giá (VND)
Isuzu QKR77FE4 thùng lửng (1,4T) 455.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (1,4T) 468.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng bạt (1,5T) 466.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng bạt (2,5T) 468.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (2,2T) 468.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (1,25T) 452.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng bạt (2,4T) 466.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (1T) 468.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng bảo ôn (1,4T) 505.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (2T) 468.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (2,4T) 468.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng lửng (2,5T) 455.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng bạt bửng nâng (1,49T) 525.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng kín bửng nâng (1,5T) 531.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng kín bửng nâng (1,95T) 529.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng kín bửng nâng (2,2T) 515.000.000
Isuzu QKR77FE4  thùng bảo ôn (990Kg) 524.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2,3T)  515.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng đông lạnh (2,2T) 670.000.000
Isuzu QKR77FE4 thùng đông lạnh (990kg) 670.000.000
Isuzu QKR77FE4 (1,95T) 670.000.000
Isuzu QKR77FE4 (1,5T) 670.000.000
Bảng giá xe tải Isuzu QKR77FE4
Xe tải Isuzu QKR77FE4

2. Giá xe tải Isuzu NMR85HE4

Loại xe Giá (VND)
Isuzu NMR85HE4 thùng kín (1,9T)  680.000.000
Isuzu NMR85HE4 thùng bảo ôn (1,9T) 810.000.000
Isuzu NMR85HE4 thùng bạt (1,9T) 680.000.000
Isuzu NMR85HE4 thùng đông lạnh (1,6T)  935.000.000
Isuzu NMR85HE4 thùng đông lạnh (2,5T)  918.000.000
Isuzu NMR85HE4 thùng kín (3T)  675.000.000

Xe tải Isuzu

3. Giá xe tải Isuzu QKR77HE4

Loại xe Giá (VND)
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt bửng nâng (1,9T) 555.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng đông lạnh (1,9T) 788.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng đông lạnh (2,5T) 787.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng bảo ôn (2,5T) 648.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2,5T) 515.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng lửng (2,5T) 505.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2T) 515.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (1,9T) 515.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2,7T) 515.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2,9T) 515.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng kín (2,9T) 516.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng lửng (3T) 505.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng kín bửng nâng (2,1T) 568.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng lửng bửng nâng (2,3T) 565.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng kín (1,9T) 515.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng bảo ôn (1,9T) 565.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng lửng (2T) 505.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng kín (2,1T) 516.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt nhà máy (2,2T) 515.000.000
Isuzu QKR77HE4 thùng kín (2,4T) 516.000.000
Bảng giá xe Isuzu QKR77HE4
Xe Isuzu QKR77HE4

4. Giá xe tải Isuzu NPR85KE4

Loại xe Giá (VND)
Isuzu NPR85KE4 thùng đông lạnh (3,5T) 1.013.000.000
Isuzu NPR85KE4 thùng bạt bửng nâng (3,5T) 755.000.000
Isuzu NPR85KE4 thùng kín bửng nâng (3,49T) 760.000.000
Isuzu NPR85KE4 thùng kín (3,5T) 705.000.000
Isuzu NPR85KE4 thùng kín (3,9T) 710.000.000
Isuzu NPR85KE4 thùng bạt (3,5T) 705.000.000
Isuzu NPR85KE4 thùng bảo ôn (3,5T) 845.000.000
Isuzu NPR85KE4 thùng bạt (4T) 705.000.000
Isuzu NPR85KE4 thùng lửng (4t5) 690.000.000
Isuzu NPR85KE4 thùng bảo ôn (3,49T) 830.000.000
Isuzu NPR85KE4 thùng kín (3,49T) 710.000.000
Bảng giá xe Isuzu NPR85KE4
Xe Isuzu NPR85KE4

5. Giá xe tải Isuzu NQR75LE4

Loại xe Giá (VND)
Isuzu NQR75LE4 thùng đông lạnh (5,2T) 1.102.000.000
Isuzu NQR75LE4 thùng đông lạnh (4,9T) 1.100.000.000
Isuzu NQR75LE4 thùng bạt (5,5T) 780.000.000
Isuzu NQR75LE4 thùng kín (5,5T) 785.000.000
Isuzu NQR75LE4 thùng kín (5T) 785.000.000
Isuzu NQR75LE4 thùng bảo ôn (5T) 935.000.000

Giá xe Isuzu

6. Giá xe tải Isuzu NQR75ME4

Loại xe Giá (VND)
Isuzu NQR75ME4 thùng đông lạnh (5,5T) 1.172.000.000
Isuzu NQR75ME4 thùng đông lạnh (5T) 1.164.000.000
Isuzu NQR75ME4 thùng kín bửng nâng (4,9T) 885.000.000
Isuzu NQR75ME4 thùng bạt bửng nâng (5,5T) 875.000.000
Isuzu NQR75ME4 thùng lửng (6T) 795.000.000
Isuzu NQR75ME4 thùng bạt (5,5T) 810.000.000
Isuzu NQR75ME4 thùng kín (5,5T) 815.000.000
Isuzu NQR75ME4 thùng kín (5T) 792.000.000
Isuzu NQR75ME4 thùng kín (5,7T) 815.000.000
Isuzu NQR75ME4 thùng bạt (5,7T) 810.000.000
Isuzu NQR75ME4 thùng bạt (4,9T) 810.000.000
Isuzu NQR75ME4 thùng lửng (5T) 795.000.000
Bảng giá xe tải Isuzu NQR75ME4
Xe tải Isuzu NQR75ME4

7. Giá xe tải Isuzu FRR90NE4

Loại xe Giá (VND)
Isuzu FRR90NE4 thùng bạt bửng nâng (6,5T) 935.000.000
Isuzu FRR90NE4 thùng đông lạnh (5,3T) 1.276.000.000
Isuzu FRR90NE4 thùng bạt (6,2T) 895.000.000
Isuzu FRR90NE4 thùng kín (6T) 910.000.000
Isuzu FRR90NE4 thùng bảo ôn (6T) 1.060.000.000
Isuzu FRR90NE4 thùng lửng (6.8T) 885.000.000
Bảng giá xe Isuzu FRR90NE4
Xe Isuzu FRR90NE4

8. Isuzu FRR90LE4

Loại xe Giá (VND)
Isuzu FRR90LE4 thùng đông lạnh (6T) 1.248.000.000
Isuzu FRR90LE4 thùng kín (6,5T) 900.000.000
Isuzu FRR90LE4 thùng lửng (7T) 870.000.000
Isuzu FRR90LE4 thùng bảo ôn (6T) 1.025.000.000
Isuzu FRR90LE4 thùng bạt (6,5T) 900.000.000
Bảng giá xe Isuzu FRR90LE4
Xe Isuzu FRR90LE4

9. Isuzu FVR34SE4

Loại xe Giá (VND)
Isuzu FVR34SE4 thùng kín (8T) 1.370.000.000
Isuzu FVR34SE4 thùng bảo ôn (8T) 1.500.000.000
Isuzu FVR34SE4 thùng bạt (8,1T) 1.360.000.000
Isuzu FVR34SE4 thùng lửng (8,2T) 1.340.000.000
Isuzu FVR34SE4 thùng đông lạnh (6,6T) 2.155.000.000

10. Giá xe tải Isuzu FVR34QE4

Loại xe Giá (VND)
Isuzu FVR34QE4 thùng bạt bửng nâng (7T) 1.430.000.000
Isuzu FVR34QE4 thùng đông lạnh (7,6T) 2.050.000.000
Isuzu FVR34QE4 thùng kín (8,2T) 1.330.000.000
Isuzu FVR34QE4 thùng bảo ôn (8T) 1.505.000.000
Isuzu FVR34QE4 thùng lửng (9T) 1.315.000.000
Isuzu FVR34QE4 thùng bạt (8T) 1.335.000.000

Bảng giá xe tải Isuzu đúng nhất

11. Giá xe tải Isuzu FVM34WE4

Loại xe Giá (VND)
Isuzu FVM34WE4 thùng bảo ôn (13,5T) 2.552.000.000
Isuzu FVM34WE4 thùng bảo ôn (14,5T)  2.010.000.000
Isuzu FVM34WE4 thùng lửng (15T) 1.665.000.000
Isuzu FVM34WE4 thùng bạt (14,5T) 1.710.000.000
Isuzu FVM34WE4 thùng kín (14,5T) 1.715.000.000
Bảng giá xe Isuzu FVM34WE4
Xe Isuzu FVM34WE4

12. Giá xe tải Isuzu FVM34TE4

Loại xe Giá (VND)
Isuzu 15 tấn FVM34TE4 thùng bạt 1.640.000.000
Isuzu FVM34TE4 14 tấn thùng đông lạnh  2.430.000.000
Isuzu 15.5 tấn FVM34TE4 thùng kín 1.650.000.000
Isuzu 15 tấn FVM34TE4 thùng bảo ôn 1.915.000.000
Isuzu 16 tấn FVM34TE4 thùng lửng 1.625.000.000

 

Bảng giá xe tải Isuzu FVM34TE4
Xe tải Isuzu FVM34TE4

000 Isuzu QKR77FE4 thùng bạt bửng nâng (1,49T) 525.000 Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2,3T) 515.000 Isuzu NPR85KE4 thùng bạt (4T) 705.

BẢNG GIÁ XE ISUZU THÁNG 04-2021 | Isuzu Lộc Phát
http://www.isuzuloctanphat.com/bang-gia-xe-isuzu-thang-04-2021/

Bảng giá xe tải Isuzu mới nhất tháng 07/2021 – ISUZU 24h
https://isuzu24h.com/bang-gia-xe-tai-isuzu-moi-nhat/
Đại lý ủy quyền Isuzu cập nhật bảng giá xe tải Isuzu, xe đông lạnh, Xe tải Isuzu 1t4 1t9 2t4 2t5 3t5 4t9 5t 6t5 7t 8t 8t2 9t 14 15t 16t 24t
Giá Xe Tải ISUZU – Cập nhập bảng giá mới nhất tháng 04/2021 – Tổng Công Ty Ô Tô Miền Nam | Chi Nhánh Bình Dương
https://otomiennam-binhduong.com/gia-xe-tai-isuzu-cap-nhap-bang-gia-moi-nhat-thang-04-2021/
Giá xe tải Isuzu  Nói đến phân khúc tầm trung của dòng xe tải thì không thể bỏ qua cái tên Isuzu. Ưu điểm của dòng xe tải Isuzu là hoạt động bền bỉ, nội
BẢNG GIÁ XE TẢI ISUZU 2021 MỚI NHẤT T09/2021
https://giaxeoto.vn/gia-xe-tai-isuzu-169
Cập nhật ✅giá các loại xe tải, đầu kéo, chuyên dụng ✅Isuzu tháng ✅09/2021 cùng các chương trình khuyến mại, trả góp với lãi suất ưu đãi. Các dòng xe tải Isuzu 1,4 tấn, 1,65 tấn, 1,9 tấn, 2,15 tấn, 2,25 tấn, 3,5 tấn, 5,5 tấn…

Giá xe tải Isuzu mới nhất trong năm 2021 tại đại lý Isuzu Vân Nam

https://isuzu-saigon.com/gia-xe-tai-2020
Bảng Giá Xe Tải Isuzu Mới Nhất Năm 2021 tại đại lý isuzu Vân Nam Và Thông Số kỹ thuật xe tải isuzu,xe bán tải isuzu, xe Suv isuzu- Cập nhật bảng giá chi tiết các dòng xe Isuzu: Xe tải, xe ben, xe đầu kéo, xe chuyên dụng, … mới nhất trong 2021. Giá xe tải isuzu giá rẻ
BÁO GIÁ XE TẢI ISUZU NĂM 2021 MỚI NHẤT VÀ KHUYẾN MÃI
https://baogiaxetai.com/gia-xe-tai-isuzu/
Đại lý xe tải isuzu tại Hà Nội xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá xe tải isuzu năm 2021mới nhất với nhiều chính sách ưu đãi. Call 0936 929 444
Giá Xe Tải Isuzu được cập nhật mới nhất 2021 – XeÔTô 24
https://xeoto24.com/gia-xe-tai-isuzu/
Cập nhật✅ giá xe tải Isuzu mới nhất tháng /✅ tại Việt Nam. Giá Xe Tải Isuzu 4 Chân, 3 chân, 9 tấn, 8 tấn, 7 tấn, 6,5 tấn, 5,5 tấn, 5 tấn, 3,5 tấn, ✅ 2,9 tấn,
Bảng Giá Xe Tải Isuzu Cập Nhật Tháng 09/2021
https://thegioixetai.com/gia-xe-tai-isuzu.html
Cập nhật bảng giá chi tiết tất cả các dòng xe Isuzu: xe tải, xe ben, xe đầu kéo, xe gắn cẩu, xe chuyên dụng,.. tháng 09/2021 với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Hỗ trợ vay 85% lãi suất thấp
Bảng giá xe tải Isuzu cập nhật mới nhất [tháng 04/2021] – Top10tphcm
https://top10tphcm.com/bang-gia-xe-tai-isuzu-cap-nhat-moi-nhat-ngay

Bảng báo giá Xe Tải Isuzu tháng  04 năm 2021
https://otodonganh.vn/bang-gia-xe-tai-isuzu-cap-nhat-moi-nhat
ÔTÔ ĐÔNG ANH ĐẠI LÝ 3S -SÀI GÒN – CẦN THƠ: thông báo Giá xe tải isuzu, bảng giá xe tải isuzu mới nhất, cập nhật giá xe tải isuzu, giá phụ tùng xe tải isuzu, giá đóng thùng xe tải isuzu, giá xe chuyên dụng Isuzu, giá xe ben isuzu, giá xe tải isuzu thùng đông lạnh, giá xe tải bồn isuzu, giá xe tải cẩu isuzu.

Rate this post

You might like

About the Author: Hà Thu Minh

Hà Thu Minh, Chuyên chia sẻ thông tin, cập nhật tin tức về văn hóa, sức khỏe, thể dục thể thao, ẩm thực, du lịch, dịch vụ, địa chỉ, công ty,....

Trả lời