Những quy định về xe quá khổ tại Việt Nam

3 Likes Comment

Những quy định về xe quá khổ tại Việt Nam – Blog Thông tin công ty tổng hợp và chia sẻ với bạn về nội dùng bai viết Những quy định về xe quá khổ tại Việt Nam. Cùng đọc ngay sau đây.

Quy định về xe quá khổ

Quy định về xe quá khổ được nhiều bạn tài xế quan tâm khi lưu thông trên đường bộ. Nếu bạn là tài xế thì nên nẵm rõ những quy định này để đảm bảo an toàn giao thông và biết rõ những mức xử phạt đúng theo quy định. Việc cập nhật này là hết sức cần thiết cho công việc vận chuyển hàng hóa. Hiểu được những mong muốn ấy nên bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những quy định về xe quá khổ tại Việt Nam cho bạn tham khảo.

Những quy định về xe quá khổ tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP đã quy định:

Quy định về xe quá khổ theo chương III, điều 9, điểm 2

Xe quá khổ giới hạn là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có một trong các kích thước bao ngoài kể cả hàng hóa xếp trên xe (nếu có) vượt quá kích thước tối đa cho phép của các phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bộ, cụ thể như sau:

  • Chiều dài lớn hơn 20 mét hoặc lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe.
  • Chiều rộng lớn hơn 2,5 mét.
  • Chiều cao tính từ mặt đường bộ trở lên lớn hơn 4,2 mét (trừ xe chở container).

Quy định về xe quá khổ theo chương III, điều 11

1. Việc lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ phải bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình đường bộ.

2. Tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện, người vận tải, người thuê vận tải hoặc người điều khiển phương tiện khi lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ phải thực hiện các quy định sau:

  • Có Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Tuân thủ các quy định được ghi trong Giấy phép lưu hành xe.

3. Xe chở hàng hóa vượt quá khối lượng hàng hóa cho phép của xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc vượt quá khối lượng hàng hóa cho phép được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe không được phép lưu hành trên đường bộ.

Quy định về xe quá khổ theo chương IV, điều 20

1. Chỉ cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng (sau đây gọi là Giấy phép lưu hành xe) trên đường bộ trong những trường hợp đặc biệt, khi không còn phương án vận chuyển nào khác hoặc không thể sử dụng chủng loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác phù hợp để vận chuyển trên đường bộ.

2. Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe:

a) Lựa chọn tuyến đường hợp lý trên cơ sở bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình đường bộ.

b) Không cấp Giấy phép lưu hành xe trong trường hợp chở hàng hóa vượt quá khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc vượt quá khối lượng hàng hóa cho phép của xe sau khi thiết kế cải tạo đã được phê duyệt và được ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

c) Khi cho phép lưu hành trên đường cao tốc, phải quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông như tốc độ, làn xe chạy và thời gian được phép lưu hành trong Giấy phép lưu hành xe.

3. Đối với trường hợp lưu hành xe vượt quá khả năng khai thác của đường bộ mà phải khảo sát, kiểm định hoặc gia cường đường bộ, tổ chức, cá nhân có nhu cầu lưu hành xe phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản chi phí có liên quan. Cơ quan có thẩm quyền chỉ cấp Giấy phép lưu hành xe sau khi tổ chức, cá nhân đã hoàn thành các công việc nêu trên.

4. Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe:

a) Các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn khi lưu hành không phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định, có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ: trường hợp lưu hành trên đường bộ, đoạn đường bộ đã được cải tạo, nâng cấp đồng bộ thì thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 60 ngày; trường hợp lưu hành trên đường bộ, đoạn đường bộ chưa được cải tạo, nâng cấp hoặc cải tạo, nâng cấp chưa đồng bộ thì thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 30 ngày.

b) Các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng khi lưu hành phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định, có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ: thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 30 ngày.

c) Các xe bánh xích tự di chuyển trên đường bộ: thời hạn của Giấy phép lưu hành xe là thời gian từng lượt từ nơi đi đến nơi đến.

d) Thời hạn hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản này phải nằm trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe; trường hợp thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b, c khoản này, thời hạn hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe bằng thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Quy định về xe quá khổ theo chương VII, điều 24

1. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm quy định của Thông tư này thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

2. Trường hợp xảy ra hư hỏng công trình đường bộ do việc lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ khi không thực hiện theo các quy định tại Thông tư này, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Những quy định về xe quá khổ

Quy định xử phạt xe quá tải

STT

Mức quá tải

Mức phạt với lái xe

Mức phạt với chủ xe

1

10 – 30%

800.000 – 01 triệu đồng

02 – 04 triệu đồng

2

30 – 50%

03 – 05 triệu đồng

06 – 08 triệu đồng

3

50 – 100%

05 – 07 triệu đồng

14 – 16 triệu đồng

4

100 – 150%

07 – 08 triệu đồng

16 – 18 triệu đồng

5

Trên 150%

08 – 12 triệu đồng

18 – 20 triệu đồng

 

Tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện, người vận tải, người thuê vận tải hoặc người điều khiển phương tiện khi lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ phải thực hiện các quy định sau: Có Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ do cơ quan có thẩm quyền cấp.Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe: a) Các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn khi lưu hành không phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định, có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ: trường hợp lưu hành trên đường bộ, đoạn đường bộ đã được cải tạo, nâng cấp đồng bộ thì thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 60 ngày; trường hợp lưu hành trên đường bộ, đoạn đường bộ chưa được cải tạo, nâng cấp hoặc cải tạo, nâng cấp chưa đồng bộ thì thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 30 ngày2b) Các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng khi lưu hành phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định, có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ: thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 30 ngày.

Xe quá khổ là gì? Mức xử phạt mới nhất đối với xe chở hàng quá khổ?
https://luatduonggia.vn/xe-qua-kho-la-gi-muc-xu-phat-moi-nhat-doi-voi-xe-cho-hang-qua-kho/
Xe quá khổ là gì? Mức xử phạt mới nhất đối với xe chở hàng quá khổ? Quy định về xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn lưu hành trên đường bộ. Thẩm quyền xử phạt mới nhất đối với xe chở hàng quá khổ?
Quy định về loại xe quá khổ giới hạn lưu hành trên đường bộ
https://luatduonggia.vn/quy-dinh-ve-xe-qua-kho-gioi-han-luu-hanh-tren-duong-bo/
Xe quá khổ giới hạn lưu hành trên đường bộ? Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ?
_x000D_
Quy định về xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn lưu hành trên đường bộ_x000D_

https://luattrongtay.vn/ViewFullTextService/Id/f2810c54-8394-48cd-8135-227176b97887/ParentCode/5a93b720-0b25-4177-bdd8-e22691a09f37/ServiceId/5a93b720-0b25-4177-bdd8-e22691a09f37/PackageID/e2bad4e9-c802-4938-9e8f-c266e12cbb51

Mức phạt xe quá khổ mới nhất từ năm 2021 bao nhiêu?
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/muc-xu-phat-xe-qua-kho-moi-nhat-570-23889-article.html
Mức phạt xe quá khổ mới nhất không hề nhẹ: bị phạt tiền, tước bằng lái và buộc khôi phục tình trạng ban đầu nếu làm hư hại cầu đường.
_x000D_
Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải
_x000D_

https://mt.gov.vn/vn/pages/ChiTietVanBan.aspx%3FvID%3D24206%26TypeVB%3D1
Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

Xử lý vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo phương tiện từ ngày 1/4/2021
https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/xu-ly-vi-pham-cho-hang-qua-kho-qua-tai-tu-y-cai-tao-phuong-tien-tu-ngay-1-4-2021-1491875677
(Thanhuytphcm.vn) – Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sẽ thực hiện chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện kể từ ngày 1/4/2021.
Xử lý xe quá tải trọng, xe quá khổ đến hết năm 2021 | Tin tức mới nhất 24h – Đọc Báo Lao Động online – Laodong.vn
https://laodong.vn/phap-luat/xu-ly-xe-qua-tai-trong-xe-qua-kho-den-het-nam-2021-891185.ldo
Bộ Công an huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, thiết bị để xử lý các loại xe quá tải trọng, quá khổ… nhằm góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.
Thông tin tuyên truyền
http://hagiang.gov.vn/pages/propagandanews.aspx%3FItemID%3D938

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (TTHC mức 2) | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ
https://phutho.gov.vn/vi/cap-giay-phep-luu-hanh-xe-qua-tai-trong-xe-qua-kho-gioi-han-xe-banh-xich-xe-van-chuyen-hang-sieu

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html%3Fma_thu_tuc%3D173053

Rate this post

You might like

About the Author: Hà Thu Minh

Hà Thu Minh, Chuyên chia sẻ thông tin, cập nhật tin tức về văn hóa, sức khỏe, thể dục thể thao, ẩm thực, du lịch, dịch vụ, địa chỉ, công ty,....

Trả lời